Förälder på avstånd

Tidigare studier har visat att föräldrar i Sverige inte får det stöd de behöver för att kunna upprätthålla eller utveckla sitt föräldraskap när barn placeras i samhällsvård. Detta trots att socialtjänsten har ett uttalat uppdrag att ge stöd. I studier har det visat sig att såväl barn som föräldrar efterfrågar stöd. Under 2019–2021 genomfördes ett projekt – “Förälder på avstånd”. Projektet var ett samarbete mellan Göteborgsregionen, Region Jönköpings län och Göteborgs universitet.

I detta avsnitt får ni lyssna på projektledare och forskare Anna Melke som berättar om projektet. Ni får också lyssna till Olivia Broström, metodhandledare i Mölndal stad där man infört arbete med föräldrar på avstånd.

Projekt i Mölndal – länk