en podd för dig som är intresserad av familjehemsfrågor.

Vilka vi är

Vi som startat familjehemspodden heter Birgitta Harberg och Monia Sunesson. Vi är två erfarna socionomer som har många likheter men även olikheter.

Birgitta är en trebarnsmamma som har läst in en master i socialt arbete och därutöver en hel del om arbetsledning och förändringsledning. Hon har arbetat som socialsekreterare med stort sett allt. Men även arbetat som kurator och behandlingsassistent innan hon tog steget att arbeta som 1:e socialsekreterare, enhetschef. Därefter som chef över chefer i olika organisationer inom både IFO (individ och familjeomsorg), funktionshinder och äldreomsorgsfrågor. Birgittas kännetecken som ledare är att ingen individ är bättre än det gruppen presterar. Hon är en riktig förändringsledare som alltid har siktet på forskning och nya metoder som kan utveckla och effektivisera verksamheter så att individens behov på bästa sätt kan tillgodoses.

Monia är en sexbarnsmamma. Hon har fyra egna barn och två familjehemsplacerade barn varav ett är vårdnadsöverflyttad. Monia är en kvinna som ständigt har många projekt på gång där hon tydligt har prioriterat sin familj och de barn hon har valt att ta omhand. Hon har arbetat som socialsekreterare med i stort sett allt men har de senaste 15 åren haft fokus på familjerätt, och familjehemsfrågor. Monia har erfarenhet som enhetschef och 1:e socialsekreterare inom bl.a. försörjningsstöd men framförallt inom familjehemsvård. 2022 valde Monia att lämna socialtjänsten för arbete inom ideburen sektor. Under hösten 2022 startar hon ett utredningshem för barn och familjer i Göteborgs Räddningsmissions regi, HVB Villa Wingö. Monias kännetecken som ledare är att hon alltid ser alla, ser till att varje medarbetare mår bra. Samtidigt som hon inte ger avkall på uppgiften nämligen att producera en god vård för dem vi är till för.

Varför vi har startat en podd

2020 stod vi båda inför en omvärdering av våra yrkesliv och vad vi ville uppnå. Då valde vi båda att gå vidare till nya uppdrag. Samtidigt ville vi inte tappa kontakten med varandra. En idé föddes om att belysa familjehemsvården på olika sätt. Att dela med oss av vår kunskap till andra och kanske främja och medverka till utvecklingen av den sociala barnavården.