Joakims berättelse – placerad som barn och vuxen och en dotter placerad i närståendehem

Joakim berättar utifrån sitt liv där han först var placerad som barn i ett familjehem. Som vuxen behövde han själv hjälp och lät sin dotter placeras i ett s.k. närståendehem, hos mormor och morfar. Vi får dessutom höra hans resa tillbaka till att vara en hel familj med sin dotter och hennes mamma. Han har under en del av den resan bott i familjehem för vuxna. Ni får lyssna till många olika vinklar av familjehemsvård.

Joakims berättelse
Joakim & Monia