Frågeavsnitt & Lyssna på barn i familjehem

Nu är vi framme vid 10:avsnittet, avsnittet där vi svarar på frågor från er lyssnare.

Vi sammanfattar också brukarundersökningen som Socialstyrelsen genomfört. 314 barn har intervjuats över vårt land. De har bland annat fått berätta om hur de trivs i sina familjehem. Ni får höra både om hur de trivs och vilka utvecklingsområden som finns för socialtjänsten runt barn placerade i familjehem. En av delarna som socialtjänsten behöver förbättra är barn och ungas kunskap om sina rättigheter. Är du intresserad av att fördjupa Dig mer i rapporten eller hitta informationsmaterial om barns rättigheter så hittar Du länkar här nedan.

Att lyssna på barn i familjehem

Dina rättigheter – ungdom

Dina rättigheter – barn