Politiker i en Socialnämnd

Funderar Du på vad politiker gör i en socialnämnd? Du kanske funderar hur fattar politiker beslut och hur påverkas man som politiker? Hur ser samarbete och ansvar ut mellan tjänstepersoner och politiker?
Vi välkomnar Dig att lyssna till Gun Alexanedersson Malm en kvinna som varit politiker i många år och som nu är folkvald politiker och ordförande i socialnämnden på Tjörn.