Vårdnadsöverflytt, särskilt förordnad vårdnadshavare

Vårdnadsöverflytt och särskilt förordnad vårdnadshavare. Vårdnadsöverflytt är något som lyfts genom åren i olika sammanhang. Nu senast väcktes frågan i samband med debatt och diskussioner om Lilla hjärtat. Varför inte socialtjänsten övervägt att vårdnadsöverflytta Lilla Hjärtat, då hade inte detta hänt?

I detta avsnitt berättar vi lite om vad lagen säger om vårdnadsöverflytt, hur processen går till och vad som händer efter för alla parter. Hur blir det för barnet? Hur blir det för de biologiska föräldrarna och vad innebär det för familjehemmet?