Att läsa sin journal

Rebecca Svensson som är föreläsare och socionom berättar om hur det var att hämta ut och läsa sina journaler. Hon var under sin uppväxt placerad i flera familjehem. Rebecca är i dag ledare i socialtjänsten. Lyssna på hennes intressant berättelse där hon berättar och kommenterar om hur journaler skrivs.

Rebecca Svensson