Attention – Ung Dialog

Jacqueline Hellman Trescow och Fanny Eklund berättar om Riksförbundet Attentions Arvsfondsprojekt – Ung Dialog. Ett projekt som syftar till att barn och ungdomar med Neuro Psykiatriskt Funktionshinder ska bli mer delaktiga, få ett ökat inflytande och bättre livsvillkor när de vårdas utanför sitt hem. De berättar om första delen i projektet där de intervjuat 60 barn och unga som har erfarenheter av vård utanför hemmet.

Rapport Ung Dialog