Att utredas för att bli familjehem

Familjehemskonsulent Liselott Thoss, Gryning vård och familjehemssekreterare Maria Nissinen, Trollhättans kommun, berättar hur en process att utredas för att bli familjehem går till. Vi samtalar om de olika delarna som generellt ingår i en utredningsprocess när en utredning genomförs från start. Ni får också höra hur det kan gå till om man är utredd och tänker att man kan ta emot ett ytterligare barn i sin familj. Vi berör vad som dokumenteras i det som kallas familjehemsakt. Då Liselott och Maria representerar olika typer av organisationer dvs en kommun och ett kommunägt företag så får ni även höra lite om skillnaderna och likheterna i deras arbetssätt.