Att vara jourhem

Christine och Oskar berättar om hur det är vara jourhem. De har erfarenhet av att vara jourhem tillfälligt men är sedan några år tillbaka kontrakterat jourhem åt Uppsala kommun. Ni får höra om hur deras vardag kan se ut och hur deras biologiska barn påverkas. De berättar också om de villkor de har och den stöttning de får.

Lyssna på ett ärligt och öppet samtal.

Familjehemspodden berättar om Jourhem