Familjehem – hur tänker man kring pengar

Har Du ett placerat barn och vill ordna bankkort, bank-ID eller swish? Hur kan man som familjehem ordna detta om vårdnadshavarna inte samtycker. Hur kan du spara på bästa sätt åt Ditt placerade barn för att trygga hens framtid?

Är Du familjehem på heltid och funderar på hur det påverkar Din pension?

Astrid Johansson-Cruz som varit familjehem i 25 år och arbetar på Nordea som personlig rådgivare inom ekonomi. Hon berättar sina tankar om sparande för placerade barnen. Vidare får du kunskap om bankregler och de regler socialtjänsten har att förhålla sig till som kan bli till problem men också hur det går att lösa. Hur socialtjänsten kan stötta upp så att Ditt barn kan få tex Bank-ID även om vårdnadshavaren inte vill samarbeta.

Astrid berättar hur Du på bästa sätt kan tänka runt Din pension och vad mer Du kan tänka på om Du inte har ett vanligt lönearbete utan är familjehem på heltid.

Alla dessa frågor kan Du få svar på i detta avsnitt!