Björnfamiljer i Åstorp

Familjehemsvården i Åstorp har skapat ett koncept för familjehemsvård som är inspirerat av Mockingbird Family Model. Vi intervjuar Renata Caisander och Thea Schweizer som är familjehemssekreterare och som varit drivande i att initiera detta projekt. Projektet startades hösten 2020, så i detta poddavsnitt får ni del av något helt nytt och unikt i Sverige.

Här hittar ni protokoll från Åstorp Socialnämnd, där man beslutade att påbörja projektet. I protokollet finns projektbeskrivning och mer information kring projektets förarbete och förväntat utfall samt konsekvensanalys.
Protokoll Socialnämnden 2020-08-20