Resan till Leeds – Mockingbird Family Model?

Monia hade förmånen att få följa med på en studieresa till Leeds, Storbritannien. Vi besökte socialkontoret i Leeds, fick möta familjehem, familjehemssekreterare och placerade barn. I Leeds har man med hjälp av Fostering Network, UK, startat upp familjehemsvård enligt Mockingbird Family Model, ett nytt sätt att stötta familjehem och ge en tryggare miljö för placerade barn. En modell utvecklad i Seattle, USA. I avsnittet får ni höra om studiebesöket.

Resan arrangerades av SKR (Sveriges Kommuner och Regioner).