JO – placeringsformer och uppföljning av placerade barn

Har Du undrat vad det är för skillnad mellan JO, justitieombudsmannen och IVO, Inspektionen för Vård och Omsorg? Lyssna på jurist Anna Flodin på JO som berättar om JO:s arbete och ansvar.

I JO:s granskningar har det framkommit ett behov av att förtydliga de olika placeringsformer som finns. I detta avsnitt får ni förtydligande från jurist Anna Flodin om de olika placeringsformer som finns och vad som gäller för de olika placeringsformerna. I avsnittet lyfts även lite andra aspekter som granskats av JO kopplat till stöd av familjehem och uppföljning av de barn som är placerade i olika former.

Hitta till JO och läs bl.a. där de olika beslut som de fattat till olika områden och i olika ärenden.

https://www.jo.se