Barnrättsbyrån – vi tror på barn

Barnrättsbyrån – en ideell organisation som startade 2015 och idag finns i Stockholm och Umeå.

Vi tror på barn – vi tycker om barn – barn gör rätt om de kan

Barnrättsbyrån arbetar på uppdrag av barn och unga upp till 21 år och hjälper till i frågor som rör alla barns rättigheter. I detta avsnitt får Du lyssna till Barnrättsbyråns arbete och vi väver in familjehemspersepktivet i vårt program.

De barn och unga som vänder sig till Barnrättsbyrån lever ofta i utsatta livssituationer. Ofta vill de ha hjälp att förstå sin situation, vilka rättigheter de har och få stöd i kontakten med myndigheter. Och kanske viktigast av allt – någon som lyssnar och tar dem på allvar i en mycket svår situation. Tillsammans med barnet formulerar Barnrättsbyrån ett uppdrag som barnet ger till Barnrättsbyrån. Sedan sätter de igång och agerar – det kan innebära många olika saker. Det viktigaste är att Barnättsbyrån gör allt ihop med barnet och ingenting över deras huvuden.

Länk till deras hemsida Barnrättsbyrån

Stötta deras arbete genom att ge en gåva:
SWISHA DIN GÅVA TILL 9006800
BANKGIRO: 900-6800
PLUSGIRO: 900680-0

Barnrättsbyrånhttps://barnrattsbyran.se/om-oss/