LetterboxClub

Lyssna till Åsa Fritson, processledare Göteborg (numera Regional utvecklingsledare och projektledare Yrkesresan Barn- och unga på Göteborgs Regionen). Åsa berättar om LetterboxClub.

Vi har i flera decennier vetat att barn som placeras i familjehem eller på institution klarar sig sämre än andra barn i skolan. Vi vet även att det finns starka samband mellan dåliga skolresultat och en rad psykosociala problem i ung vuxen ålder för dessa barn. Grovt uttryckt: om socialt utsatta barn inte klarade sig dåligt i skolan går det bra i framtiden för de allra flesta. Men om de klarar sig riktigt dåligt i grundskolan då är oddsen radikalt sämre. Mycket tyder på att tidiga ”skolmisslyckanden” spelar en avgörande roll.

Letterbox Club syftar till att med hjälp av nyfikenhet och lust hjälpa barn i utsatta livssituationer att utveckla sin läs- och matematikförmåga. Genom projektet har paket med spel, böcker och diverse skrivmaterial skickats till barnen en gång i månaden under sex månader. 

Åsa berättar om hur idéen Letterboxclub startade i England och hur man arbetat med den inom Göteborgs stad. Åsa berättar också om forskning runt olika effekter både på läsning men även fantastiska i anknytning mellan familjehem och placerade barn.

Huvudansvarig för LetterboxClub i Sverige är Allmänna Barnhuset

Åsa Fritzon, Regional utvecklingsledare och projektledare Yrkesresan Barn- och unga på Göteborgs Regionen