Lex Lilla hjärtat – Fem lagförslag

Den 2 februari 2022 kom fem lagförslag som tagits fram utifrån händelsen med Esmeralda. Esmeralda som miste sitt liv efter en hemflytt till sina biologiska föräldrar. Esmeralda har kommit att kallas lilla hjärtat. Efter anmälan till IVO, Insitutionen för vård och omsorg, så inleddes en utredning i regeringen. Denna utredning, lex Lilla hjärtat, har nu lett till fem lagförslag som träder i kraft den 1 juli 2022. Vi har tittat på förslagen och diskuterar lite vad de innebär.

Det har även tagits fram ett lagförslag som förväntas träda ikraft 2023. Förslaget berör att stärka straff vid hot mot tjänsteman.