Sammanbrott – det blir inte alltid som man tänkt

När ett barn placeras i familjehem så ska en matchning barn och familjehem göras av socialtjänsten. Detta innebär att göra en bedömning om ett specifikt barn passar och får sina behov tillgodosedda i en specifik familj. En matchning ska göras så att det blir så bra som möjligt. Detta skrivs samman i en utredning enligt 6 kap 6 § socialtjänstlagen.

Men ibland blir det inte som familjehem, barn och socialtjänst tänkt sig. Det blir det socialtjänsten kallar sammanbrott eller ett oplanerat avbrott eller avslut. I detta avsnitt berättar Linda om när de tog emot en placering där det inte blev som de tänkt. Det slutade med en anmälan och att barnet hastigt fick flytta från dem. Lyssna på Lindas berättelse om denna resa och hur den slutligen blev bra i familjen.