Summering år 2021

Vi har nu producerat hela 25 avsnitt – detta under 2021. Det har varit en spännande resa som gett oss mycket ny kunskap och erfarenheter. Vi har fått träffa många många spännande och engagerade människor på denna resa. I detta avsnitt sammanfattar vi att detta och svarar även på någon lyssnarfråga.