En varaktig relation – att utreda familjehem

I Socialstyrelsens handbok om placerade barn så har man kriterier för vad som ska ingå när man utreder familjer som vill bli familjehem eller jourhem. Där kan man bl.a. läsa att man ska använda någon form av intervju. Intervju tillsammans med andra delar ska bl.a. få fram bakgrund, familjens sammansättning och förutsättning att bli familjehem. I Sverige har vi sedan 80-talet använt Kälvstensmetoden, en metod framtagen av två psykologer i Stockholm. På 90-talet kom ytterligare en metod, PRIDE. En metod från USA. Sedan dröjde det nästan 20 år till nästa modell eller metod kom in i familjehemsvården, Nya Kälvesten. Denna metod är också den framtagen i Sverige.

Nu har det kommit en fjärde variant inom familjehemsvården i Sverige, denna modell heter En varaktig relation och är ursprungligen från England. Vi har i detta avsnitt ramat in med lite samman fattning av alla metoder vi har i Sverige och därefter får Ni lyssna på intervju med Samkraft som har översatt modellen En varaktig relation till Sverige, en ny modell att utreda familjehem genom.

Länk till Samkraft och en varaktig relation

Är Du intresserad av hur en familjehemsutredningsprocess går till en kommun eller på ett företag – Lyssna på vårt program Utredas för att bli familjehem