Stella – stöd till föräldrar med placerade barn

Kajsa Cammerfelt & Ulf Bergman-Ekström, familjebehandlare och Camilla Ydeklev, enhetschef berättar om Stella – stöd till föräldrar med placerade barn. Ni får lyssna till hur verksamheten startade för fyra år sedan, 2017. De berättar om hur de idag arbetar för att stötta föräldrar med placerade barn. Ni får höra exempel på hur de stöttat föräldrar och också hur de börjat utveckla verksamheten.

I oktober 2021 kommer en spridningskonferens hållas i syfte att verka för fler kommuner att inspireras att starta upp liknande verksamheter. Idag finns utöver Stockholm bl.a. i Göteborg och Helsingborg.

Broschyr Stella-stöd till föräldrar med placerade barn

Positivt umgänge – föräldrar

Positivt umgänge – barn

Positivt umgänge – familjehem

Kajsa Cammerfelt & Ulf Bergman-Ekström, familjebehandlare