När samhället är förälder – hur kan vi förbättra arbetet med placerade barn

Specialpedagogerna Annelie Karlsson och Jennie Linde har samlat sina erfarenheter och långa erfarenheter av att möta barn och unga i svåra situationer. Boken presenterar metoder som som går i linje med Barnkonventionen och riktar sig till både personal på HVB och SiS men även till familjehem.

I avsnittet berättar de lite ur sin bok, lyssna, inspireras och köp boken för att få ännu mer inspiration i mötet med barn och unga.

Just nu rabatt, gäller till 31 juli hos Studentlitteratur: Rabattkod – 43548

https://www.studentlitteratur.se/kurslitteratur/psykologi/psykologi—allmant/nar-samhallet-ar-foralder/